Varstvo osebnih podatkov

V društvu Zmorem domače z osebnimi podatki ravnamo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

Namen ravnjanja z osebnimi podatki:

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka) upravljalec Društvo Zmorem domače, Ivanovci 13, 9208 Fokovci, obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (v primeru, da imamo vaše soglasje) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novih produktih, novih objavah na spletni strani www.zmoremdomace.com in storitvah ali dogodkih znotraj našega društva
 • za uspešno izpolnitev vašega naročila.

 

Pravice uporabnikov po GDPR:

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam osebje društva Zmorem domače:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
  o če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
  o če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  o kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  o v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (Društvo Zmorem domače je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
  o vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  o prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  o ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
  o vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  o vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
  o vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

  Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z društvom Zmorem domače.